Privatlivspolitik

På Hotel Strandly værner vi om vores gæsters privatliv. Persondata håndteres med respekt og behandles udelukkende efter gældende lovgivning. Hotel Strandly behandler personoplysninger om dig i forbindelse med dit besøg på hotellet, samt ved brug af vores hjemmeside.

 

Ønsker du at læse mere herom, henviser vi til, at du læser vores persondatapolitik nedenfor, samt i vores cookiepolitik .

Hvis du har generelle spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via Info@hotelstrandly.dk

I forbindelse med dit ophold på Hotel Strandly, samt når du besøger Hotel Strandlys hjemmeside, bliver der indsamlet data om dig. I nedenstående tekst kan du læse om, hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, om hvem du skal kontakte, hvis du har yderligere spørgsmål, eller indsigelser angående oplysningerne.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

 

Hotel Strandly A/S

Østre Strandvej 35

9990 Skagen

CVR-nr.: 42627139

Behandlingsaktiviteter

Som dataansvarlig jf. GDPR, så har vi følgende behandlingsaktiviteter.

  • Ophold på Hotel Strandly

I forbindelse med dit ophold på Hotel Strandly behandler og opbevarer vi oplysninger om dig med henblik på at kunne besvare dine eventuelle spørgsmål og udfylde aftalen med dig. I denne forbindelse vil vi indsamle navn, telefonnummer, adresse og e-mail samt kreditoplysninger, som vi skal bruge for at kunne håndtere din booking hos os. Udover gennemførelsen af selve bestillingen, bliver de opgivne oplysninger kun anvendt, hvis du f.eks. henvender dig med spørgsmål, eller hvis der er fejl i bestillingen.

Vores hjemmel for at behandle disse personoplysninger er opfyldelse af kontrakt artikel 6, stk. 1 litra b.

  • Kommunikation og Kundeservice

Når du har spørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om vores services, så kan du kontakte os via:

  • Navn
  • E-mail
  • Telefon

 

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig, fx svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation samt dit navn og e-mail.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

  • Besøg på hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi personoplysninger om dig via cookies, for at hjemmesiden kan fungere, hvilket du kan læse mere om i vores cookiepolitik. De personoplysninger, som indsamles, når du laver en reservation, foretager køb, modtager nyhedsbreve, herunder navn, efternavn, e-mail, bruges først og fremmest til at behandle dine forespørgsler og ordrer.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f og a.

  • Markedsføring, herunder nyhedsbreve m.m.

Hvis du har samtykket hertil, vil Hotel Strandly behandle dine personoplysninger til fremsendelse af e-mails og nyhedsbreve fra os.

Nyhedsbrev

Hotel Strandly vil kun behandle dine personoplysninger, så længe at du stadig er tilmeldt nyhedsbrevet. Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet, hvorefter du ikke modtager flere mails fra os.

Formålet med nyhedsbrevet er at sende mails med nye informationer angående hotellet til vores gæster.

Vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger (dvs. navn, efternavn og mailadressen) i forbindelse med nyhedsbrevet vil være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a.

  • Jobansøgninger

Vi modtager glædeligt jobansøgninger med henblik på at vurdere, om de matcher et ansættelsesbehov på Hotel Strandly. I den forbindelse vil vi behandle relevante personoplysninger om dig såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

Hvis du har sendt en uopfordret ansøgning, så vil vi med det samme vurdere, om din ansøgning er relevant, og efterfølgende slette dine personlige oplysninger igen, hvis der ikke er et match.

Hvis du har sendt en ansøgning til et opslået job, så vil vi bortskaffe din ansøgning i det tilfælde, at du ikke ansættes, og umiddelbart efter at den rette kandidat er fundet til jobbet.

Hvis du indgår i et rekrutteringsforløb og/eller ansættes til jobbet, så vil vi give dig særskilt information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i denne forbindelse.

Hvis du sender din jobansøgning til os, så er vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

  • Andre formål

Ud over ovenstående formål kan Hotel Strandly ligeledes behandle dine personoplysninger med henblik på at opfylde lovkrav eller for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav.

 

Videregivelse af personoplysninger 

Ifm. levering af vores ydelse benyttes leverandører (underdatabehandlere), som leverer ydelser på Hotel Strandlys vegne, fx i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve. Disse behandler alene personoplysninger på vegne af os og i overensstemmelse med vores instruks, hvormed de ikke kan behandle personoplysninger til egne formål.

Herudover, videregives personoplysninger som udgangspunkt ikke, men Hotel Strandly kan i henhold til lovgivningen eller efter afgørelse fra offentlig myndighed være forpligtet til at videregive personoplysninger.

Tredjelandeoverførsler

Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS.

I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse.

Behandlingssikkerhed

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Vi har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger, og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden.

En af vores vigtigste foranstaltninger er at holde vores medarbejdere opdaterede om GDPR via løbende awareness træning, GDPR-kursus, samt ved at gennemgå vores GDPR-procedurer med medarbejderne.

Opbevaring af personoplysninger

Dine personoplysninger vil blive slettet, når det ikke længere er nødvendigt for Hotel Strandly at behandle eller opbevare dem til brug for ovenstående formål eller på grundlag af andet legitimt formål, herunder på grundlag af gældende lovgivning eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 

Ved framelding af nyhedsbrevet, så gemmer vi dit nu tidligere samtykke i 2 år efter, at det senest er anvendt pga. forældelseskrav jf. Forbrugerombudsmandens spamvejledning afsnit 11.3.

De registreredes rettigheder

Du har altid ret til at få udleveret samt slettet al den data, vi har om dig, Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os jf. kontaktoplysningerne ovenfor,

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vi vil generelt opfordre dig til at læse mere om GDPR, så du er opdateret på reglerne.

Ansvarsfraskrivelse:

 

Vi tilsigter at indholdet på vores hjemmeside er ajourført, men da der er links til andre hjemmesider tilvejebragt af tredjepart, er vi ikke ansvarlige for indholdet af tredjemands hjemmesider. Hverken i forhold til virus eller lignende.